Het platteland verbeteren

“Wauw, wat een prachtige kans om samen met de gemeenschap aan de leefbaarheid te werken" was een reactie die wij opvingen tijdens een bewonersbijeenkomst in het voorjaar van 2023. De daarop volgende aanvraag werd gehonoreerd en Weerterland is vanaf november 2023 LEADER gebied. LEADER is een Europees subsidieprogramma om de leefbaarheid en economie op het platteland te ontwikkelen en versterken. De Europese Unie, de Provincie Limburg en de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal stellen geld beschikbaar voor initiatiefnemers met goede plannen. De subsidieperiode gaat vanaf voorjaar 2024 van start, dat betekent dat initiatiefnemers hun ideeën voor Weerterland vanaf dat moment kunnen indienen. Plannen die ingediend zijn, worden beoordeeld door de Lokale ActieGroep

Video

In de video ziet u, ter inspiratie, projecten die zijn uitgevoerd met een LEADER-subsidie in Zuid-Limburg.

Actueel

Groen licht voor LEADER periode 2023-2027

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 31 oktober ingestemd met de lokale ontwikkelingsstrategie voor LEADER Weerterland. Dat betekent dat de komende vier jaar geld beschikbaar komt voor initiatieven uit de samenleving, die zorgen voor een mooi en leefbaar platteland. Samen met een bijdrage door Provincie Limburg en de 3 gemeenten in Weerterland, komt er voor de periode 2023-2027 ruim € 1,5 miljoen beschikbaar voor kansrijke initiatieven.

Lees meer over "Groen licht voor LEADER periode 2023-2027"

LinkedIn

Volg de LinkedIn-pagina LEADER Weerterland

LEADER Weerterland

Volg ons op